vasastaden.hittabostad-göteborg.se: Bostad på Aschebergsgatan

Bostad på Aschebergsgatan

Genom Landala löper Aschebergsgatan. En nästan en kilometer lång gata som är namngiven efter guvernören Rutger von Ascheberg. Tidigare bestod gatan av flera delar med ett gatunamn för respektive del, men idag har hela gatan ett och samma namn; Aschebergsgatan. I gatans två olika riktningar finns stadsdelen Johanneberg i ena och Göteborg universitet i andra. Det är alltså nära härifrån till flera av stadens lärosäten och city.

Icon CO2 neutral website English transparent.png