vasastaden.hittabostad-göteborg.se: Bostad på Parkgatan

Bostad på Parkgatan

Genom Landala stäcker sig den 1,5 km långa gatan, Parkgatan. Söder om gatan ligger Kungsparken, från vilken förmodligen gatan har fått sitt namn då den löper parallellt med parken. Parkgatan sträcker sig ända till Ullevigatan och på vägen korsar den mer än tio andra gator. I närheten ligger både Vasagatan och Universitetsplatsen med Göteborgs Universitet. Det är flera gamla sekelskiftsbyggnader som löper utmed gatan. Flera av dessa används till bostäder.

Icon CO2 neutral website English transparent.png