vasastaden.hittabostad-göteborg.se: Bostad på Viktoriagatan

Bostad på Viktoriagatan

För att hylla Kronprinsessan, döptes denna gata om till Viktoriagatan år 1882. Gatan är inte mer än 600 meter lång, med Kungsparken i norr, Göteborgs universitet i öst och Handelshögskolan i väst. Den är alltså centralt belägen med ett flertal lärosäten och etablissemang omkring. Följer man Viktoriagatan mellan Thorildsgatan och Föreningsgatan, utgörs ca 70 meter av gång- och cykeltrafik.

Icon CO2 neutral website English transparent.png